Nagrody samorządowe 2021

Z ostatniego artykułu na łamach Wspólnoty Lubartowskiej powiatowi płatnicy mogli dowiedzieć się, że informacje na temat finansów, w tym – płaconych nagród trzeba udostępnić. Czy to po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, czy po rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A nieraz – jak w przypadku Gminy Niedźwiada – po prostu po wniosku. Tymczasem dzielimy się informacjami, które już posiadamy. Jest to realizacja projektu w konkursie Funduszu Obywatelskiego: Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce. Ścieżka 2: finansowana z FUNDUSZU WATCHDOGÓW – Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. Dzięki temu możemy pokazać czy i jak zmienia się stosunek władz samorządowych do jawności. 

Wniosek dotacyjny Fundacji Miasto Obywatelskie Lubartów w konkursie Funduszu Obywatelskiego: Wspieranie lokalnych działań strażniczych w Polsce. Ścieżka 2: finansowana z FUNDUSZU WATCHDOGÓW – Sieć Obywatelska Watchdog Polska, której celem jest wzmocnienie instytucjonalne i rozwój działań doświadczonych lokalnych organizacji strażniczych. 

https://molubartow.com/wp-content/uploads/2023/03/wniosek.pdf