To nie są dobre wiadomości

To nigdy nie są pozytywne informacje, kiedy trzeba powiedzieć, że Urząd zamyka się na mieszkańca. Dobre jest to, że możemy (jeszcze) się poskarżyć. Ewentualne powołanie centrum usług wspólnych, które przejęłoby obsługę administracyjną placówek podległych Burmistrzowi (przedszkoli, szkół itd.) wpłynęłoby zarówno na zatrudnienie osób aktualnie w nich pracujących, jak i nie pozostałoby bez wpływu na budżet miasta….

Read More