Radosław Szumiec

Jak to się stało, że został wiceburmistrzem, nie wchodząc do drugiej tury? Swoją pozycję i stanowisko zawdzięcza Januszowi Bodziackiemu z PiS, który wybrał go na swojego zastępcę. I gdyby nie przychylność i zaufanie Janusza Bodziackiego, nie wiemy, co dziś robiłby Radosław Szumiec. Dlatego wybierając tego kandydata trzeba pamiętać, że jest także zaufanym człowiekiem PiS i…

Read More

Jakub Wróblewski

Jakub Wróblewski jest kandydatem na Burmistrza z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Kandyduje również do Rady Miasta. ​1.Dlaczego jestem najlepszym kandydatem? Co mnie wyróżnia?  To, czy jestem najlepszym kandydatem – ocenią wyborcy – mieszkańcy Lubartowa.  Od pozostałych kandydatów odróżnia mnie doświadczenie w pracy w różnych sektorach stanowiących o rozwoju lokalnym: w sektorze samorządowym – 11 lat…

Read More

Przyszli kandydaci, przyszli na Plac Piłsudskiego.

Zapraszaliśmy wszystkich mieszkańców na „Bębnienie o Radzie Miasta” Jak uprzedzaliśmy – opublikujemy odpowiedzi na nasze pytania wszystkich, którzy zadeklarowali udział w wyborach i odwiedzili nas podczas wydarzenia „Bębnimy o Radzie Miasta”. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami kandydatów. Pierwszą z tych osób jest Paweł Tchorek z KWW Wspólnota Lubartowska.  Kolejnym kandydatem jest Maciej Polak z KWW Wspólny Lubartów. …

Read More

Krzysztof Paśnik

Był kandydatem na burmistrza w wyborach 2014 z KWW Wspólny Lubartów jest członkiem PSL i w poprzednich wyborach otrzymał 1444 głosów. Skąd mieszkańcy mogą kojarzyć to nazwisko? Uczestniczył w 2014 roku w konsultacjach, dotyczących drogi wschodniej.  Był także w składzie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.  Odwiedził nas podczas wydarzenia „Bębnimy o Radzie Miasta”, gdzie odpowiedział na…

Read More

3 x S Skargi na Burmistrza w trzech odsłonach

Taka już konstrukcja naszego prawa, że Burmistrz jest organem wykonawczym i jednocześnie kierownikiem Urzędu Miasta, stąd bywa, że obiektem jest i jeden i drugi. Składane skargi oczywiście poprzez swój zakres dotyczą nas konkretnie, ale nie wyłącznie. Zatem dlaczego skarżymy, po co? Dlaczego – jest oczywiste, bo coś nie działa, albo działa wadliwie. Stąd po co…

Read More