Posesyjne plusy dodatnie

Burmistrz Krzysztof Paśnik zaprosił do konsultowania nazwy placu i ulicy organizacje pozarządowe.Oprócz tego, że jesteśmy organizacją strażniczą, co się łączy – pracujemy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Faktycznie, a nie treścią zapisów w statucie. Dlatego, oprócz tego, że przesłaliśmy swoje uwagi, prosiliśmy Was także o wyrażenie swojego zdania. Ankiety nie tworzyliśmy w rodzaju „sztuka dla sztuki”, tylko…

Read More

Budżet Obywatelski 2019

Radnemu Piotrowi Kusykowi przeszkadzają słupy i niska frekwencja. Nam też. Nie wszystkim podoba się przedstawiony przez nas pogląd. I na tym można byłoby poprzestać, bo nie musimy się zgadzać, jak to w demokracji. „Budżet obywatelski jest narzędziem budującym zaufanie społeczne, tak mieszkańców do władz samorządowych, jak i przede wszystkim samych mieszkańców w stosunku do innych mieszkańców…

Read More