Aktywność sesyjna radnych

Wielu mieszkańców zastanawia się, czym zajmują się radni, jak mocno absorbujące czas i umysł zajęcie. Jeśli chodzi o aktywność międzysesyjną, to trudno nam powiedzieć, poza przypadkami, gdzie radny twierdzi, że spotyka się z mieszkańcami. Możemy za to, konkretnie określić, jak wygląda aktywność podczas sesji. Tu – wnioskodawców uchwały o podwyżkach diet.  

E_Mizio.jpg

Aktywność sesyjna Radnej Elżbiety Moniki Mizio

Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)

Zgłoszona do Komisji skrutacyjnej x 2

Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)

41 x ZA

4 x wstrzymała się

1 x NIE

2 x tajne głosowanie

Wpisała się, jako chętna do 2 Komisji Rady Miasta

Wyraziła zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta

Kandydowała do Zespołu d.s. Budżetu Obywatelskiego – nie uzyskała wystarczającego poparcia

Włącznie z VII sesją głos zabrała 5 razy

Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)

4 908,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

A_Kuszner.jpg

Aktywność sesyjna Radnej Anny Kuszner

Inicjatywa uchwałodawcza: 1 (podwyżka diet)

Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)

46 x ZA

2 x tajne głosowanie

Wpisała się, jako chętna do 2 Komisji Rady Miasta

Wyraziła zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta

Poproszona najmłodsza wiekiem radna Pani Anna Kuszner odczytała rotę ślubowania

Włącznie z VII sesją głos zabrała 1 raz w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)

4933,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Koszty podróży 252,33 zł (VI 2019)

Ewa Grabek.jpg

Aktywność sesyjna Radnej Ewy Grabek

Inicjatywa uchwałodawcza: 1 (podwyżka diet)

W związku z tym, że radny Jakub Wróblewski został przez Pana Burmistrza powołany na funkcję Wiceburmistrza, propozycję wejścia w jego miejsce, jeżeli chodzi o Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, otrzymała radna Ewa Grabek.

Udział w głosowaniu 45 uchwał (6 sesji)

45 x ZA

Wpisała się, jako chętna do 2 Komisji Rady Miasta

Wyraziła zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta

W wyniku głosowania została oddelegowana do prac w Zespole ds. BO

Włącznie z VII sesją głos zabrała 2 razy

Czas trwania 6 sesji łącznie: 20 godzin i 21 minut

3816,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Kozak_foto.jpg

Aktywność sesyjna Radnej Marii Kozak
Inicjatywa uchwałodawcza: 1 (podwyżka diet)
Włącznie z VII sesją głos zabrała 13 razy
Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym sesję otworzyła Pani Maria Kozak najstarsza wiekiem radna. Radna Maria Kozak przeszła do realizacji następnego punktu porządku obrad.
Wskazanie przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Radny PIOTR KUSYK zgłosił kandydaturę Pani Marii Kozak. Podczas głosowania nie otrzymała wystarczającej liczby głosów. 
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
36 x ZA
7 x WSTRZYMUJE SIĘ
1 x  PRZECIW
3 x NIEODDANY
2 x tajne głosowanie
Wpisała się, jako chętna do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraziła zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
3957,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Mazur.jpg

Aktywność sesyjna Radnej  Renaty Urszuli  Mazur

Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)

Przewodnicząca Klubu radnych Wspólny Lubartów

Włącznie z VII sesją głos zabrała 2 razy

Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)

46 x ZA

2 x tajne głosowanie

Wpisała się, jako chętna do 3 Komisji Rady Miasta

Wyraziła zgodę na udział w pracach 3 Komisji Rady Miasta

Wskazanie przedstawicieli do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego. Przewodniczący Rady J. MIKOŁAJ TOMASIAK zgłosił kandydaturę Renaty Mazur. W wyniku głosowania została oddelegowana do prac w Zespole ds. BO

Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)

4158,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Bednarski.jpg

Aktywność sesyjna Radnego  Jacka Bednarskiego
Nie otrzymał mandatu radnego w wyniku wyborów. Na miejsce wygaszonego mandatu Radnego Krzysztofa Mariusza Paśnika Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r. postanowił o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu tj. Pana Jacka Mariusza Bednarskiego.
Inicjatywa uchwałodawcza: 1 (podwyżka diet)
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
46 x ZA
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głos zabrał 3 razy
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4993,00 zł  – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Błaszczak.jpg

Aktywność sesyjna Radnego  Roberta Szczepana Błaszczaka
Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)
Radny Tomasz Krówczyński zgłosił kandydaturę Radnego Roberta Błaszczaka. Radny Robert Błaszczak wyraził zgodę na kandydowanie do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
40 x ZA
1 x PRZECIW
5 x WSTRZYMAŁ SIĘ
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głosu nie zabierał. 
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4158,00 zł  – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Czubacki.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Teodora Czubackiego
Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
46 x ZA
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją zabierał głos 12 razy. 
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4870,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku
252,33 zł – koszt podróży służbowej wraz z dietą

G.Gregorowicz1.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Grzegorza Benedykta Gregorowicza
Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)
Nieobecny na V sesji
Udział w głosowaniu 47 uchwał (7 sesji)
44 x ZA
1 x GŁOS NIEODDANY
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
 Włącznie z VII sesją głos zabierał 12 razy
Czas trwania 6 sesji łącznie: 23 godzin godziny 
4007,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Jaworski.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Grzegorza Piotra Jaworskiego
Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
45 x ZA
1 x WSTRZYMAŁ SIĘ
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głos zabierał 10 razy
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4108,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Krówczyński.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Tomasza Krówczyńskiego 
Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
39 x ZA
3 x PRZECIW
4 x WSTRZYMAŁ SIĘ
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 3 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 3 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głos zabierał 34 razy
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4108,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

art 2 zdj 3 Kusyk_foto.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Piotra Kusyka 
Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
42 x ZA
1 x PRZECIW
3 x WSTRZYMAŁ SIĘ
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głos zabierał 11 razy
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4158,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Polichańczuk.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Marka Adama Polichańczuka
Inicjatywa uchwałodawcza: 1 (podwyżka diet)
Nieobecny na II sesji
III sesję opuścił przed głosowaniami
Udział w głosowaniu 46 uchwał (6 sesji)
33 x ZA
3 x PRZECIW
4 x WSTRZYMAŁ SIĘ
3 x NIEOBECNY
1 x GŁOS NIEODDANY
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głos zabierał 11 razy
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4469,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Siwek.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Grzegorza Piotra Siwka
Inicjatywa uchwałodawcza:  1 (podwyżka diet)
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
39 x ZA
1 x PRZECIW
6 x WSTRZYMAŁ SIĘ
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głos zabierał 2 razy
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4008,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Tchórz.jpg

Aktywność sesyjna Radnego Jacka Tomasza Tchórza
Inicjatywa uchwałodawcza: 1 (podwyżka diet)
Radny Teodor Czubacki zgłosił kandydaturę Radnego Jacka Tchórza. Radny Jacek Tchórz wyraził zgodę na kandydowanie do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
46 x ZA
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją nie zabrał głosu
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
3958,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku

Żyśko1 (1).jpg

Aktywność sesyjna Radnego Krzysztofa Adama Żyśko
Inicjatywa uchwałodawcza: 1 (podwyżka diet)
Udział w głosowaniu 48 uchwał (7 sesji)
41 x ZA
1 x PRZECIW
4 x WSTRZYMAŁ SIĘ
2 x tajne głosowanie
Wpisał się, jako chętny do 2 Komisji Rady Miasta
Wyraził zgodę na udział w pracach 2 Komisji Rady Miasta
Włącznie z VII sesją głos zabrał 1 raz
Czas trwania 7 sesji łącznie: 26 godzin i 26 minut (średnio niecałe 4 godziny na jedną sesję)
4008,00 zł – wysokość wypłaconych diet do lipca 2019 roku