Budżet obywatelski? „Generator długu dla miasta w sytuacji, kiedy mamy budżet niedoboru”. Długo, a to i tak skróty.

Z cyklu: opowieści o partycypacji

Burmistrz Miasta Lubartów

Dzisiaj pewnie już tylko najstarsi mieszkańcy miasta pamiętają, że jesteśmy współodpowiedzialni za wprowadzenie budżetu obywatelskiego w Lubartowie. Po jego wprowadzeniu mieliśmy szereg uwag i od tamtej pory w zasadzie wstrzymywaliśmy się od komentowania. Ale biorąc pod uwagę ostatnie wypadki i słowa, które padły na sesji, warto wspomnieć to i owo.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem, Burmistrz Miasta Krzysztof Paśnik wniósł o określenie przez Radę Miasta Lubartów wysokości środków na realizację Budżetu Obywatelskiego w roku 2020. Zgodnie z obowiązującym regulaminem będą one wynosić, co najmniej 1% dochodów własnych budżetu Miasta Lubartów. Jest to kwota 843 123,32 zł.

Co na to nasi przedstawiciele? 
Uwaga – To nie jest transkrypcja, odsyłamy Was do relacji z sesji.  „Wypisy z radnych” to raczej frazy, które mniej więcej wiernie wpadły nam w uszy. Ciężko, bo ciężko, ale kilka stwierdzeń wywołało u nas żywszą reakcję. Żeby nie powiedzieć – wzruszenie.  

Radna Beata Pasikowska – (…) stwierdziła, że jest przeciwko wnioskowi, bo projekty jakoś nie są realizowane i trzeba dać czas w 2020 na zmiany w regulaminie. Dać sobie czas na to, co już zostało przegłosowane.

Radny Wojciech Osiecki – (…) zgodził się z radną Pasikowską, że są niestety duże zaległości z lat poprzednich. Ludzie zaufali, nie zostało dotrzymane słowo społeczeństwu. Dopiero po uporządkowaniu tematów z lat poprzednich powinniśmy zabrać się za nowe.

Radny Tomasz Krówczyński – (…) przypominał, że składał wnioski o powołanie speckomisji o regulaminie budżetu i programie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Co do Budżetu Obywatelskiego – Generator długu dla miasta w sytuacji, kiedy mamy budżet niedoboru? (Mówił, że się wstrzyma, ale się nie wstrzymał).

Radny Jacek Tchórz – (…) Pytanie do burmistrza – jakie projekty są realizowane i na jakim są etapie. 

Radny Grzegorz Jaworski – (…) przypomniał, że wspólny Lubartów składał dużo poprawek, ale one nie przeszły. Dobrze byłoby zajrzeć do archiwum. Nie wszystkie projekty można zrealizować w jednym roku.

Burmistrz Krzysztof Paśnik – (…) rozmawiajmy o faktach. Komitet szedł do wyborów z propozycjami zmian w regulaminie. Ja się nie zgadzam być pierwszym burmistrzem, który wstrzymał budżet obywatelski. Już teraz możemy rozpocząć procedurę konsultacji. (Odpowiadał na pytanie o realizację projektów).  Jesteśmy wcześniej przygotowani do ogłoszenia naboru wniosków, mogą być też ogłoszone przetargi i powołanie zespołu ds. regulaminu. Nie wstrzymujmy, bo niektórzy wstrzymali i nigdy nie wrócili. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Zieliński – (…) dziś o niczym nie rozstrzygamy tylko zalecamy, że burmistrz ma tą kwotę uwzględnić w budżecie, a rada w grudniu zdecyduje, czy stopień realizacji jest zadowalający i czy ta kwota w budżecie na BO pozostanie.  Apeluje o zagłosowanie.

Radny Marek Polichańczuk – (…)Zgadza się z radnym Zielińskim i apeluje o powołanie zespołu i „weźmy się do roboty”. 

Przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak –(…)Nasz komitet szedł z postulatami dotyczącymi regulaminu budżetu. Pkt. 7 programu wyborczego. Podnosiłem, że tak jak radny Krówczyński – regulamin powinien być przygotowany i było obiecane, że na początku sierpnia zajmiemy się regulaminem i wtedy zabezpieczyć środki. Nie mam zamiaru oszukiwać tych, którzy oddali na mnie głos i nie poprę tego wniosku.


Radny Grzegorz Gregorowicz – (…) od początku koncepcji budżetu obywatelskiego jestem mu przeciw, odmówiłem prac przy tym, ale uważam, że trzeba pewne rzeczy skończyć. Jestem, za, bo trzeba dać sobie czas na zmianę regulaminu, chociaż ja w tym nie będę brał udziału. Radni, którzy wyliczali nam, że zaczęliśmy kadencję od uchwały dietetycznej to sami powinni nam dać dobry przykład i przynieść nam regulamin jutro, albo za tydzień. Radny Tomasiak stracił według mnie mandat żeby oceniać, czy recenzować nasze działania. Może to robić, ale jego słowa, według mnie, nie są wiarygodne. Kończąc – przyznajcie ten jeden procent i pracujcie nad zmianą regulaminu.  

Radny Tomasz Krówczyński – (…) ponownie. W sprawie Tomasiaka, nie wniosku. 

Radny Wojciech Osiecki – (…) ponownie. Nawołuję, żeby nie przyznawać tej kwoty. Bo to da mieszkańcom nadzieję. A jeśli potem jej w budżecie nie przyznamy, to społeczeństwo będzie zawiedzione. Dzisiaj ludziom obiecujemy, że zrealizujemy wszystkie projekty, ale ile to wszystko będzie kosztowało? A w przyszłym roku zadłużymy dalej budżet. Proszę przedstawić kosztorys wszystkich zaległych projektów. 

Zastępca Burmistrza Jakub Wróblewski – (…) do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznych zmian regulaminie. W tym roku chcemy zmienić sposób pracy nad realizacją uchwały. Traktujemy te projekty z lat poprzednich, jako wskazówkę i staramy się je realizować. W żadnym prawie nie jest napisane, że jesteśmy zobligowani. (Opowiedział o procedurze przyjmowania nowego regulaminu). Zadaniem budżetu obywatelskiego nie jest tak naprawdę wydatkowanie środków, tylko angażowanie mieszkańców w sprawy miasta po to, żeby poczuli się współgospodarzami tego miasta, żeby wiedzieli, że od ich aktywności – pisania projektów, zabiegania o ich wsparcie zależało to, że w tym mieście dzieje się to, o co im chodzi. Pozwólmy ludziom dalej się angażować. Prosimy o spotkanie w sprawie konsultacji i przygotujmy taki projekt uchwały, który mógłby wejść w życie w 2021 roku. Wszyscy dostrzegają problem małej partycypacji. Wiarygodność i zaufanie jest bardzo ważne dla samorządu terytorialnego i powinniśmy dalej wspólnie pracować. 

Radny Marek Polichańczuk – (…) ustalenie tych zmian wspólne (w regulaminie) i przyjęcie bez niepotrzebnych dyskusji na sesji jak chociażby ta dzisiejsza oszczędzi nam dużo czasu dużo pracy i będzie dla wszystkich bardziej klarowne i wiarygodne i na pewno unikniemy błędów, które popełnialiśmy, bo ja przypomnę Państwu, że my się tak naprawdę przez te kilka lat cały czas uczymy. I co roku wychodzą jakieś elementy, które wydaje się, że powinniśmy zmienić. My staramy się uczyć naszych mieszkańców aktywności, ale jednocześnie my się również uczymy, bo pewne zmiany musimy wprowadzać.  

Radny Grzegorz Jaworski – ponownie. (…) Zgadzamy się z tym, że BO powinien być zmieniony. Czy to dobry pomysł wyhamowania? (Propozycja W. Osieckiego), a z drugiej strony wariant drugi – jak przegłosujemy, to mamy zaklepaną kontynuację. 

Radna Beata Pasikowska – (…) mamy zamknięte koło. Jeden rok przerwy, kiedy zrealizujemy zaległe projekty, bo nie ukrywajmy jest też frustracja po stronie osób, które miały te projekty przegłosowane i one nie weszły jednak do realizacji. Wydaje mi się, że mieszkańcy nam chyba wybaczą, że to jest jeden rok przerwy tak, żeby dokończyć rzeczy przegłosowane i wejdziemy w nową w 2021 roku perspektywę finansową, gdzie spróbujemy tak doprecyzować zasady budżetu, że np. każdy projekt, który mieszkańcy przegłosują będzie miał szansę na realizację. Wydaje mi się, że rok przerwy nie jest tu jakimś takim problemem nie do przejścia. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Zieliński – (…) zgadzam się z Burmistrzem, że nie powinniśmy przekładać realizacji. To Rada jest odpowiedzialna za powołanie zespołu, czy musimy to odwlekać. Powołajmy dziś komisję doraźną do spraw opracowania projektu nowego regulaminu w sprawie BO. Jeśli będzie wola wszystkich radnych, szybko to zrobimy.

Przewodniczący Rady Jacek Tomasiak – harmonogram dochodzenia do nowego regulaminu to jest przyszły rok. Nie wiemy, o jakich kwotach rozmawiamy.   Co stoi na przeszkodzie, żeby w kwietniu głosować zmiany w budżecie? Miało być przyspieszenie. Tak samo jak przy Burmistrzu Bodziackim, tak samo przy Burmistrzu Paśniku te inwestycje nie będą mogły być zrealizowane, bo czasu zabraknie. Powinniśmy przygotować ten regulamin. Ja miałem obiecane, że to urząd miasta przygotuje ten dokument. Ta uchwała nie została przygotowana. Nie kopiujmy złych rozwiązań. 

Burmistrz Krzysztof Paśnik – jeszcze kadencja się nie skończyła, więc to, co obiecywaliśmy możemy jeszcze zrealizować. Jest jeszcze szansa na realizację inwestycji – tegoroczne przedsięwzięcia. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby te inwestycje tegorocznego budżetu obywatelskiego zrealizować. Nikt nie powiedział, że musimy zrealizować wszystkie zaległe od 2016 roku inwestycje w 2020 roku. 

​GŁOSOWANIE:
ZA: Ewa Grabek, Jacek Tchórz, Renata Mazur, Grzegorz Jaworski, Grzegorz Gregorowicz, Jacek Bednarski, Robert Błaszczak, Marek Polichańczuk, Tomasz Krówczyński, Jan Ściseł, Andrzej Zieliński 
PRZECIW: Wojciech Osiecki, Grzegorz Siwek, Krzysztof Żyśko, Maria Kozak, Elżbieta Mizio, Beata Pasikowska, Jacek Tomasiak 

Wnioski? 
Musicie wyciągnąć sami. 
Na marginesie – od początku kadencji nie wpłynął projekt uchwały zmian w regulaminie BO. Ile mogło wpłynąć tych projektów?
Jeden od Burmistrza, po jednym od Komisji Rady, po jednym od klubu radnych, siedem od grupy 3 radnych. Mieszkańców tu nie liczymy, składają wnioski do BO, nie muszą robić wszystkiego. Policzyliście?
Tyle samo projektów okołoregulaminowośmieciowych mogliśmy się spodziewać?