Centrum Integracji Społecznej

Podczas sierpniowej, Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta, radni zdecydowali o powołaniu Centrum Integracji Społecznej. Według Statutu zakładu, zostanie zlokalizowany przy ul. Bolesława Mucharskiego, na terenie oczyszczalni ścieków. Oprócz tego zajmie się także zatrudnieniem socjalnym, inaczej – wspieranym. Na czym ono polega? To propozycja dla osób z grupy tzw. trudnych bezrobotnych. Są to osoby bezdomne, uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Do tej grupy zalicza się także osoby chore psychicznie, długotrwale bezrobotne, czy zwalniane z zakładów karnych. Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, a także niepełnosprawni.

Zakładamy, że będą to projekty realizowane w ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

​Centrum Integracji Społecznej będzie oferowało usługi, polegające na:

1) sprzątaniu i utrzymaniu czystości;

2) pracach remontowych;

3) pielęgnacji terenów zielonych;

4) pracach konserwatorskich.

Funkcjonowanie CIS będzie finansowane z dwóch źródeł. Pierwszym źródłem mogą być dotacje – przy czym miasto może finansować do 50% kosztów działania zakładu. Przewiduje się, że drugim źródłem będą dochody z usług oferowanych przez CIS. 

Z relacji z sesji wiemy, że obszerne wprowadzenie do tej uchwały było (na komisji wspólnej Rady Miasta?) Jak brzmiało? Nie wiemy. Chyba tyle tylko, że radny Wojciech Osiecki mówił o tym, że „jacyś ludzie będą nam układali kostkę za 800 zł”. O ile odnosił się do aktywności Centrum.

​Głosowanie:

ZA: 12, PRZECIW: 5,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (12) Jacek Bednarski, Robert Szczepan Błaszczak, Teodor Czubacki, Ewa Grabek , Grzegorz Benedykt Gregorowicz, Grzegorz Piotr Jaworski, Tomasz Krówczyński, Renata Urszula Mazur, Marek Adam Polichańczuk, Jan Stanisław Ściseł, Jacek Tomasz Tchórz, Andrzej Wojciech Zieliński

PRZECIW (5) Maria Kozak, Elżbieta Monika Mizio, Beata Pasikowska, Grzegorz Piotr Siwek, Krzysztof Adam Żyśko

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Jacek Mikołaj Tomasiak

NIEOBECNI (3) Piotr Kusyk, Anna Kuszner, Wojciech Krzysztof Osiecki