Raport z monitoringu samorządów Powiatu Lubartowskiego

Można było wybrać inne dane do oceny, natomiast kwestia nagród, naszym zdaniem, jest czymś, co łączy władzę. Łączy w niechęci do ujawniania tych informacji. W żadnym razie nie jest to próba piętnowania urzędników otrzymujących takie wyrazy uznania. Przecież to powód do dumy.

Wszystkie dane liczbowe, które publikujemy odnośnie liczebności mieszkańców, powierzchni itd. publikujemy na podstawie Raportów o stanie gminy. Dane, dotyczące wyborów zostały przedstawione na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej. Do oceny, którą stosujemy w odniesieniu do terminu odpowiedzi, bierzemy pod uwagę datę sporządzenia odpowiedzi. Wynika to z organizacji pracy w organach, czyli faktu, że osoba sporządzająca nie musi być osobą odpowiedzialną za przekazanie pisma.

Raport został przygotowany dzięki sfinansowaniu działań w ramach dotacji Funduszu Watchdogów Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska /Fundacja dla Polski – Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, zgodnie z umową 1/FW/2022.

wniosek-FO-2022