Nasz Rzecznik

Lubimy trwałe rezultaty. Temu, kto obserwuje nasze działania, nie musimy przypominać, że uczestniczyliśmy w akcji Nasz Rzecznik w 2015 roku, wspierając kandydaturę Adama Bodnara.

W kolejnej kampanii wspieraliśmy Zuzannę Rudzińską-Bluszcz, jako naszą kandydatkę na urząd RPO.

Nie zrezygnowaliśmy również ze współpracy z obecnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich Marcinem Wiąckiem. Obecny projekt współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich jest realizowany pod auspicjami Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) dzięki wsparciu Civitates, inicjatywy działającej na rzecz demokracji i solidarności europejskiej w ramach sieci Network of European Foundations.

Powstały zespoły robocze, które pracują nad propozycjami współpracy przy rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się organizacje działające w różnych obszarach:

Zespół Edukacja Włączająca

Zespół Ochrona Środowiska/Klimat

Zespół Praw Kobiet

Zespół Praw Opiekunek/ów

Zespół Praw Osób LGBTQ+

Zespół Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Zespół Sprawy Lokalne

Zespół Praw Uchodźców/czyń

Zespół ds. Wolności Zrzeszania się

Zespół Zdrowie

Drzwi są wciąż otwarte dla osób i organizacji chcących się zaangażować. Zachęcamy do odwiedzenia strony https://naszrzecznik.pl/