Park mój swobodnym widzę…

I wszystko byłoby w porządku. Prawie, bo nie wiemy, czy to w stylu francuskim, czy to w stylu angielskim, ale podobno do miejskiego ogrodu zostały wprowadzone 92 nowe gatunki roślin, m.in. byliny, paprocie i trawy ozdobne.

Na liście były pokrzywy, oset, łoboda – na pewno, bo niemożliwe, żeby w Parku Miejskim imienia Książąt Sanguszków, chwasty na klombach rozpleniły się same. Tym bardziej, że nie dalej, jak w lipcu 2021 został otwarty dla mieszkańców po Rewitalizacji.

Rewitalizacji nieprzypadkowo wielką literą. Takie kwoty trzeba docenić. Nie trzeba też ich specjalnie szukać, bo mamy je w Raporcie o stanie Gminy Miasto Lubartów Oczywiście, nie pokrywaliśmy tych kosztów sami. Ale patrząc na zdjęcia – warto było?

Czy nikt nie pomyślał, że oprócz nasadzeń, równie ważna jest pielęgnacja? Spacerowaliśmy po parku wkrótce po zakończeniu rewitalizacji.

Po niespełna roku, ponownie prezentujemy galerię zdjęć. Wnioski? Każdy wyciągnie swoje. Ciekawe, czy usłyszymy o nich w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto