Posesyjne plusy dodatnie

Burmistrz Krzysztof Paśnik zaprosił do konsultowania nazwy placu i ulicy organizacje pozarządowe.
Oprócz tego, że jesteśmy organizacją strażniczą, co się łączy – pracujemy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Faktycznie, a nie treścią zapisów w statucie. 
Dlatego, oprócz tego, że przesłaliśmy swoje uwagi, prosiliśmy Was także o wyrażenie swojego zdania. 
Ankiety nie tworzyliśmy w rodzaju „sztuka dla sztuki”, tylko po to, żeby poznać zdanie naszych odbiorców i przekazać jej wyniki Burmistrzowi. Co prawda, pozostawiliśmy tylko dwie opcje wyboru, ale to zrozumiałe. Wypowiedzieliśmy się, jako jedyni uprawnieni.
Informacje trafiły do Burmistrza Paśnika przed sesją i również przed sesją otrzymaliśmy odpowiedź, że Burmistrz mając na uwadze nasze uwagi i zainteresowanie sprawą prawdopodobnie zdejmie ten punkt z porządku obrad. Co też się stało. Dziękujemy!
Jak rozumiemy, wkrótce zostaną ogłoszone konsultacje dla wszystkich mieszkańców. 
Liczymy też, że do tego czasu zostanie wyjaśniona sprawa znikającej nazwy ulicy Berka Joselewicza.

Drugim plusem dodatnim jest wystąpienie na sesji radnej Elżbiety Mizio w punkcie dotyczącym przyjęcia uchwały w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lubartowa na lata 2017-2023. Można sobie „Reja” nie wydzierać, zwłaszcza, że wcześniej brakowało pomysłów na ten budynek. Można popierać dobre pomysły i można zgłaszać własne, niekolizyjne.

Na spokojnie, merytorycznie. 
Nawet jeśli Przewodniczący Rady zazdrości, że sam na to nie wpadł 😉

Plusy ujemne – dezinformacja 
Pokazaliśmy palcem przed wyborami, że nieprawdziwa jest informacja o przeważającej liczbie głosowań „negatywnych” opozycji w poprzedniej kadencji. Czas (odpowiedzialnie) przestać ją powielać. Co miało miejsce na ostatniej sesji w wykonaniu radnego Polichańczuka. 
To kłamstwo, co można bez trudu zweryfikować w wydaniu 8 gazety Miasto Obywatelskie Lubartów. http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/180413 
O czym zwracaliśmy uwagę w trakcie kampanii wyborczej m.in. radnemu Polichańczukowi, który także występował na prezentacji. 
Infogramy zostały przygotowane przez Annę Ścisłowską ze Stowarzyszenia 61 na podstawie danych dostępnych na www.lubartow.mamprawowiedziec.pl

​Poza protokołem 
No trudno. Dziegieć nosimy w kieszeni, znajduje się u nas na stałym wyposażeniu.
Liczymy, że w zakładce „Konsultacje społeczne” pojawią się brakujące sprawozdania z tychże konsultacji. Wiemy, że są/były jakieś drobne problemy formalno-organizacyjne z BIP-em, ale mamy nadzieję, że to już za nami.

http://lubartow.mamprawowiedziec.pl/aktualnosci/180413