Radosław Szumiec

Jak to się stało, że został wiceburmistrzem, nie wchodząc do drugiej tury? Swoją pozycję i stanowisko zawdzięcza Januszowi Bodziackiemu z PiS, który wybrał go na swojego zastępcę.

I gdyby nie przychylność i zaufanie Janusza Bodziackiego, nie wiemy, co dziś robiłby Radosław Szumiec. Dlatego wybierając tego kandydata trzeba pamiętać, że jest także zaufanym człowiekiem PiS i głosowanie na niego, jest głosowaniem na utrzymanie i kontynuację obecnej władzy.

W Urzędzie Miasta podlegają mu: Biuro Planowania Przestrzennego, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, dlatego jeśli macie pytania o oczyszczanie, odśnieżanie miasta, kanalizację, zieleń w Parku Miejskim, miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami miejskimi – to jest właściwym ich adresatem.

Jest także Przewodniczącym Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

W 2014 roku, przed drugą turą wyborów, w których zmierzyli się Janusz Bodziacki i Jerzy Zwoliński, Radosław Szumiec, uzyskawszy 1554 głosów, udzielając poparcia kandydatowi PiS mówił, że tylko kandydatura Janusza Bodziackiego zapewnia w znacznym stopniu gwarancję realizacji programu wyborczego Wspólnoty Lubartowskiej. Jak mówił: „Jest on dla nas gwarantem uczciwości, honoru i kultury osobistej. Jest osobą otwartą na ludzi, wrażliwą na ich problemy. Jest pracowity i posiada duże doświadczenie w pracy samorządowej”.

O sobie natomiast mówił na konferencji prasowej m.in.: „Wybory są niepodważalną częścią demokracji i szanuję każdy ich wynik. Pozostawiając sobie w sercu wyłącznie pozytywne gesty i sygnały przekazane przez naszych mieszkańców. Pozostaję dumny z przeprowadzonej uczciwej kampanii wyborczej. W przyszłości skorzystam ze zbudowanego wobec mnie zaufania. Mądrze i z szacunkiem – to hasło pozostaje dla mnie zawsze aktualne”.

Jeśli chodzi o kandydatów na radnych z Komitetu Wspólnota Lubartowska, tj. Roberta Błaszczaka, Zbigniewa Gałązkę, Marka Polichańczuka i Tomasza Krówczyńskiego, to zgodnie z deklaracją Wiceburmistrza Radosława Szumca stanowią koalicję z radnymi PiS.

Macie swoje zdanie o tej kandydaturze? Piszcie, wybrane teksty opublikujemy. Przy czym zastrzegamy sobie prawo do skrótów.