Raport o stanie Gminy Miasto Lubartów

Jest opublikowany. https://old.mamprawowiedziec.pl/file/46260

22 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 zacznie się sesja Rady Miasta, na której radni będą o nim dyskutować. Albo nie, bo różnie bywa. Dyskutować mogą również mieszkańcy, którzy uzbierają 50 podpisów i zgłoszą się do Przewodniczącego Rady Miasta.

A co w Raporcie? Dużo infografiki. Trochę zdjęć. Jakieś informacje. Choćby taka, że Strategia Rozwoju Gminy Miasto Lubartów na lata 2021-2035 uchwalona przez Radę Miasta Lubartów w dniu 23 grudnia 2021 r. mówi, że Lubartów ma być miastem dobrych relacji.

Miasto Lubartów to prężnie działający ośrodek miejski wykorzystujący w pełni potencjał inwestycyjny, turystyczny, rekreacyjny, mieszkaniowy i społeczny poprzez odpowiednio zagospodarowane tereny zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i z poszanowaniem środowiska przyrodniczego. To miasto wykorzystanych możliwości, wygodne dla mieszkańca, przyjazne dla inwestora i turysty. (wizja w strategii)

Dobrze, to jaki jest stan Gminy Miasto Lubartów? Lepiej? Gorzej? Bez zmian?

Już kiedyś o to pytaliśmy https://www.molubartow.com/raport-o-stanie-gminy-miasto-lubart-1

Co znajdziemy w podsumowaniu aktualnego Raportu? Ile osób zatrudnia Urząd. Liczba decyzji wydanych przez Burmistrza. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Skargi.

To są kluczowe informacje dla mieszkańca z punktu widzenia urzędu. Aha.