Czy możemy już mówić o dyskryminacji osób niepełnosprawnych?

      Problem niepełnosprawności i dostępu osób z niepełnosprawnościami do pracy w urzędach administracji publicznej i spółkach komunalnych nie istnieje. Nie istnieje dla pracodawców, którzy zatrudniają – ponieważ nie płacą z tego tytułu kar. Z pracy, jaką wykonałyśmy, składając wnioski o informację publiczną, efektem czego jest publikacja – nie istnieje dla tych, którzy płacą…

Read More