To nie są dobre wiadomości

To nigdy nie są pozytywne informacje, kiedy trzeba powiedzieć, że Urząd zamyka się na mieszkańca. Dobre jest to, że możemy (jeszcze) się poskarżyć. 
Ewentualne powołanie centrum usług wspólnych, które przejęłoby obsługę administracyjną placówek podległych Burmistrzowi (przedszkoli, szkół itd.) wpłynęłoby zarówno na zatrudnienie osób aktualnie w nich pracujących, jak i nie pozostałoby bez wpływu na budżet miasta. Ważne.
Druga skarga dotyczy odmowy udostępnienia zakresów czynności pracowników Urzędu Miasta. Nie uprawiamy sztuki dla sztuki i na podstawie odpowiedzi formułujemy konkretne wnioski. Czasem jest to porównanie, jak funkcjonują różne urzędy, a innym razem wstęp do zaproponowania lepszych, naszym zdaniem, rozwiązań. 
Po trzecie i najważniejsze. Pytamy, bo mamy prawo wiedzieć.

Więcej tutaj

https://molubartow-wixsite-com.filesusr.com/html/14a4fd_64ec339f3a360730f012ba89c252041d.html

Lubartów, marzec 2017

Centrum Usług Wspólnych

Będzie, czy nie będzie?

Od jakiegoś czasu mówi się w Lubartowie o uruchomieniu centrum usług wspólnych. Zapytałyśmy o wydatki na poszczególne placówki i przewidywane oszczędności. 
Na część pytań uzyskałyśmy odpowiedzi, na dokumenty będące przedmiotem analizy zapewne przyjdzie poczekać nieco dłużej.

https://molubartow.wixsite.com/molubartow/cuw