Wstępniak, czyli powroty

Narodowy Instytut Wolności
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności ma na celu bezpośrednie wsparcie rozwoju polskich organizacji. Aplikowaliśmy w Priorytecie 3: Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.
Spośród 223 wnioskujących organizacji, eksperci zakwalifikowali do realizacji 32 wnioski, wśród nich – nasz, więc – wracamy z gazetą.

Poprzednią edycję papierowych wydań Miasta Obywatelskiego Lubartów, finansowaną z grantu Fundacji im. Stefana Batorego, rozpoczęliśmy od krótkiego podsumowania naszych dotychczasowych działań. Skończyliśmy z kolei na konferencji otwarcia u Burmistrza Krzysztofa Paśnika, czyli tuż po wyborach.

Ci, którzy śledzą nasz fanpage na Facebooku, czy zaglądają na stronę lubartow.mamprawowiedziec.pl wiedzą, że zakończenie dotyczyło wyłącznie papierowej edycji, a swojej pracy nie zawiesiliśmy na kołku do kolejnych wyborów. 
To tak, jak z remontem – wybieramy ekipę i nie sprawdzamy efektów jej prac? 
Bardzo szkodliwe, gdy odwrócenie efektów złych rozwiązań może być i czasochłonne i kosztowne. 

Za nami dziewięć miesięcy pracy nowej Rady Miasta. Można już pokusić się o jakieś częściowe podsumowania. Tym bardziej, że pierwszą inicjatywą uchwałodawczą radnych, jest uchwała w sprawie podwyżek diet. 
Nasze stanowisko w tej sprawie wyraziliśmy w liście otwartym, gdzie odnosimy się do uzasadnienia uchwały:
Co otrzymali mieszkańcy na otwarcie nowej kadencji samorządowej? Informację o zadłużeniu miasta i koniecznością zaciągnięcia kredytu z powodu złej sytuacji finansowej. 
Drastyczną podwyżkę opłat za odbiór odpadów komunalnych od kwietnia tego roku, czego jednym z efektów była decyzja Rady Miasta o wystąpieniu Lubartowa ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej. 
Wzrost opłat za wodę i ścieki. Które będą rosły także w kolejnych latach, zgodnie z informacją lokalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalne łącznie o ok.15% za wodę i 30% za ścieki . 
Jak ma się ta sytuacja do projektu uchwały o podwyżkach diet radnych? Co czytamy w uzasadnieniu uchwały? Między innymi, że jest to projekt „sporządzony pod kątem racjonalizacji wydatków niezbędnych do poniesienia, biorąc pod uwagę odpowiedzialność radnych, zasady sprawiedliwości społecznej i podobne uchwały w samorządach o podobnej wielkości i stopniu organizacji”. 
Lubartów jest miastem liczącym ok. 20 tys. mieszkańców. Sesje odbywają się raz w miesiącu, komisje – jeszcze rzadziej. Owszem, odpowiedzialność radnych jest duża za gospodarowanie mieniem wspólnym. Ale też odpowiedzialność za to, na co to mienie przeznaczają. Czy w sytuacji, gdy konieczne było zaciągnięcie kredytu na koniec roku, aby pokryć wszystkie niezbędne wydatki – podwyższanie sobie diet jest odpowiedzialne
Gdy trzeba było przesuwać na początku kadencji inwestycje na kolejny rok, albo ograniczać inne projekty – podwyższanie sobie diet jest odpowiedzialne?
Czy sprawiedliwa społecznie jest podwyżka samej diety na poziomie ok. 50% dla radnego nie licząc udziału w komisjach? Wobec kogo? Tym bardziej, że dieta ma być zwrotem kosztów ponoszonych przez radnego na zaangażowanie się w pracę organu. Przypominamy – sesje Rady Miasta odbywają się raz w miesiącu. W sytuacji, gdy radni wspólnie domagają się zmiany podstawy wyliczania diet na minimalne wynagrodzenie sprawiedliwa społecznie byłaby coroczna waloryzacja o poziom inflacji. Sprawiedliwa społecznie wobec większości osób, które reprezentują. 
Jeśli chodzi o racjonalizację wydatków, to z pewnością tak zdecydowana podwyżka wymusi korektę wydatków w innych pozycjach budżetowych. Zracjonalizujemy na przykład wydatki na drogi, żeby wystarczyło na wypłaty dla radnych. Tym bardziej, że uchwała miałby wejść w życie od września tego roku, więc jej pełne efekty będzie można odczuć w budżecie na 2020 rok. 
Odbiór społeczny, co Państwa radnych tu wiodło? Władza i pieniądze. 
I tu się zgadzamy, niezależnie od barw klubowych. Czy według liderów partii, które reprezentują w samorządzie, taka postawa jest usprawiedliwiona?
Praca na rzecz wspólnoty lokalnej nie polega na wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji własnej. Efekt porozumienia ponad podziałami, przynosi jednoznaczny odbiór społeczny, że do polityki idzie się dla pieniędzy.

A tymczasem, przypominamy „kto jest kim” w Radzie Miasta Lubartów i jakie obietnice składał swoim wyborcom. Zachęcamy do zachowania sobie pierwszego numeru ze wszystkimi radnymi. 
W kolejnych numerach, będziecie Państwo mieli do czego odnieść te informacje. 

Okręg nr 1

ulice: 3 Maja, Aleje Zwycięstwa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Fryderyka Chopina, Harcerska, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Paderewskiego, Jana III Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Królowej Jadwigi, Królów Polskich, Leśna, Lipowa, Mieszka I, Sienkiewicza, Słowackiego (strona nieparzysta oraz strona parzysta od nr 20 do końca), Spacerowa, Stefana Batorego, Wiśniowa, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Zygmunta I Starego, Zygmunta II Augusta

Grzegorz Jaworski

Klub: Wspólny Lubartów

Funkcje i komisje:

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska – Wiceprzewodniczący

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – Wiceprzewodniczący

Liczba głosów: 203 (8,94%)

Miejsce pracy: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie — Dyrektor

Kontakt: grze-portal@wp.pl

Deklaracje wyborcze:

Będąc radnym zadbam o:

– budowę nowych oraz przebudowę starych dróg,

– odśnieżanie ulic na naszych osiedlach,

– budowę ścieżek rowerowych,

– uwzględnienie naszych bloków w planie rewitalizacji, tak aby było możliwe pozyskanie funduszy europejskich.

Chce, aby Lubartów był miastem otwartym i pełnym możliwości dla młodych ludzi.  

Piotr Kusyk

Klub: Prawo i Sprawiedliwość

Funkcje i komisje:

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

Komisja Rewizyjna

Liczba głosów: 230 (10,13%)

Miejsce pracy: Jednoosobowa działalność gospodarcza — Biuro rachunkowe

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w ciągu ul. Aleje Zwycięstwa.

Remont nawierzchni ul. 3-go Maja wraz z infrastrukturą podziemną na całej długości.

Budowa nawierzchni na uliczkach osiedlowych „Królów Polskich”.

Budowa oświetlenia na nowopowstałych uliczkach osiedlowych oraz modernizacja istniejącego nieekonomicznego oświetlenia na energooszczędne źródła światła np. LED.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Lipowa.

Budowa chodnika w ciągu ul. Leśnej.

Poprawa bezpieczeństwa na nowo powstałych osiedlach – opracowanie projektów organizacji ruchu i zabudowa progów zwalniających.

Zabudowa wiat przystankowych.

S-19 – obwodnica Miasta Lubartów, dopilnujemy budowę skrzyżowań bezkolizyjnych oraz dróg serwisowych-lokalnych, łączących węzły na całej długości.

Pozyskanie i zagospodarowanie terenów kolejowych pod Mieszkanie+, drogi i ścieżki pieszo-rowerowe.

Renata Mazur

Klub: Wspólny Lubartów

Funkcje i komisje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Komisja Rewizyjna

Liczba głosów: 158 (6,96%)

Miejsce pracy: bezrobotna

Kontakt: mamazur1@wp.pl tel. 516330994

Deklaracje wyborcze:

Zdecydowałam się kandydować do Rady Miasta, bo Lubartów powinien rozwijać się w oparciu o wiedzę i pragnienia wszystkich mieszkańców, bez podziału na lepszych i gorszych. W naszym mieście potrzebny jest dialog i porozumienie oraz uczciwe podejście do Budżetu Obywatelskiego i realizacja projektów wybranych przez obywateli. Nie może być tak, by trwonić pieniądze na drugorzędne przedsięwzięcie, kiedy brakuje nowych dróg w mieście, a stare przypominają ser szwajcarski. O wizytówce Lubartowa, czyli warunkach sanitarnych w centrum miasta nie wspominając.

Marek Polichańczuk

Klub: Wspólnota Lubartowska

Funkcje i komisje:

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska – Przewodniczący

Liczba głosów: 128 (5,64%)

Miejsce pracy: zawieszona działalność gospodarcza

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

Po raz trzeci kandyduję do Rady Miasta Lubartów. Razem z Radkiem Szumcem i kandydatami Wspólnoty Lubartowskiej chcemy wspólnie zmieniać Lubartów. Dużo udało się już zrobić ale wiele pracy jeszcze przed nami. Jako nauczyciel w-fu, trener piłki ręcznej, a przede wszystkim przedsiębiorca, mam pomysł na lubartowski sport. Pierwsze efekty już są widoczne. Wiem jak sprawić by Lubartów rozwijał się szybko i dynamicznie. Chętnie podzielę się receptą na sukces. Proszę o Państwa wsparcie w nadchodzących wyborach.

Andrzej Zieliński

Klub: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Funkcje i komisje:

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – Przewodniczący

Liczba głosów: 196 (8,63%)

Miejsce pracy: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

I Rozwój gospodarczy: zadbam o jakościowy rozwój strefy ekonomicznej, zadbam o skuteczną promocję gospodarczą miasta.

II Infrastruktura miejska: będę dążył do szybkiej budowy kanału burzowego w ul. 3 Maja, park miejski odzyska ładny wygląd i miejsce przyjazne mieszkańcom, zadbam o ożywienia Rynku miejskiego, o poprawę estetyki Lubartowa, o czystość powietrza, aby miasto było przyjazne dla nas i przyjezdnych.

III Usprawnienie komunikacji: budowa nowych dróg (drogi wschodniej i zachodniej), budowa ścieżek rowerowych, budowa kładki przez tory na Al. Zwycięstwa, bezpłatna komunikacja miejska dla uczniów i seniorów z możliwością dojazdu do szkół, szpitala, urzędów i instytucji miejskich.

IV Miasto obywatelskie: usprawnię funkcjonowanie budżetu obywatelskiego, wzmocnię inicjatywy lokalne (np. w sprawie infrastruktury społecznej na Os. Królów), uaktywnię rady społeczne, z własnym budżetem (Seniorów, Młodzieżową), aby mogli realizować swoje potrzeby i brać szerszy udział w życiu społecznym.

V Kultura i oświata: zaktywizuję LOK, doprowadzę do lepszej współpracy z PMDK, aby wszystkim pokoleniom mieszkańców dać możliwość korzystania z dobrej oferty kulturalnej, zadbam na rzecz dobrego wyposażenia szkół i podnoszenia poziomu edukacji w lubartowskich szkołach, będę zabiegał o budowę żłobka i tworzenie oddziałów przedszkolnych.

Okręg nr 2

ulice: 11 Listopada, abp Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Antoniego Gojdana, Armii Krajowej (strona parzysta), Astronautów, Błękitna, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Mucharskiego, Bukowa, Chmielna, Cisowa, Czeremchowa, Dębowa, Farna, Gagarina, gen. Jana W. Kiwerskiego, gen. Orlicz-Dreszera, gen. Stanisława Maczka, gen. Władysława Andersa, Generała Kleeberga, Gwiezdna, Heweliusza, Hubalczyków, Jana Pawła II (nr 14), Jasna, Jaśminowa, Jesionowa, K. Ciołkowskiego, Kalinowa, Kasztanowa, Kawalerzystów, Kombatantów, Krótka, Mikołaja Kopernika, Kosmiczna, Kosmonautów, Kręta, Krzywe Koło (oprócz nr: 34, 34B, 34C), ks. Aleksandra Szulca, ks. Walentego Ligaja, Księżycowa, Lotników, Lubelska (strona nieparzysta od początku do nr 41), Ludwika Waryńskiego, Magnoliowa, Nadrzeczna, Ogrodowa, Okopowa, Olchowa, Osikowa, Pałacowa, Parkowa, Partyzancka, Piotra Firleja, Planetarna, Polarna, Polesie, Północna, Pradnik, Romana Jeziora, Rynek I (strona parzysta), Rynek II, Saperów, Słowackiego (strona parzysta do nr 18), Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Tęczowa, Topolowa, Twardowskiego, Ułańska, Weteranów, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zielona, Żwirki i Wigury.

Ewa Grabek

Klub: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Funkcje i komisje:

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Liczba głosów: 111 (4,70%)

Miejsce pracy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Technik elektroradiologii

Kontakt: ewagrabek@gmail.com

Deklaracje wyborcze:

Lubartów w dobrej atmosferze: poprawa jakości powietrza, wspieranie rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniających podłączenie nowych użytkowników, ochrona terenów zielonych, dalsza termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego; w budownictwie mieszkaniowym oraz obiektach użyteczności publicznej, dalsze wsparcie mieszkańców w uzyskaniu dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła na ekologiczne, przebudowa parku miejskiego w Lubartowie, ścieżki rowerowe w centrum Lubartowa, ekologiczna komunikacja miejska.

Edukacja: budowa nowych żłobków i przedszkoli, dalsza modernizacja obiektów szkolnych.

Infrastruktura: monitorowanie prac związanych z budową ścieżek rowerowych w Lubartowie, nowe parkingi w centrum Lubartowa, modernizacja placu zabaw na osiedlu Kopernika przy Szkole Podstawowej nr 4, oraz na ul. Chmielnej, całodobowy monitoring miejski, przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Łąkowej i os. Królów Polskich.

Transport: wprowadzenie wieczornych i nocnych połączeń autobusowych z Lublinem.

Tomasz Krówczyński

Klub: Wspólnota Lubartowska

Funkcje i komisje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Liczba głosów: 322 (13,62%)

Miejsce pracy: TOMASZ KRÓWCZYŃSKI USŁUGI INFORMATYCZNE

Kontakt: tkrowczynski@gmail.com/ 501479385

Deklaracje wyborcze:

Żonaty. Radny bieżącej kadencji 2014-2018. Obecnie analityk, programista. Wcześniej handel hurtowy i detaliczny, usługi, produkcja maszyn cukierniczych i cukiernicza. Zdobyte doświadczenie zagraniczne. Od 20 lat zajmuję się projektowaniem i tworzeniem systemów informatycznych związanych z bezpieczeństwem, monitorowaniem  i zarządzaniem, wspomagających działalność w wielu istotnych dla funkcjonowania kraju instytucjach i przedsiębiorstwach. W niespełna rok kadencji Radnego skutecznie zrealizowałem ponad 50 zadań i problemów zgłaszanych przez mieszkańców miasta. Jako jeden z nielicznych utrzymywałem stały kontakt telefoniczny z mieszkańcami i kolportowałem „listy do sąsiadów”. Na bieżąco informowałem o swoich działaniach, a na zakończenie kadencji opublikowałem sprawozdanie.

Jestem wierny przyrzeczeniu:

„Ślubuję sprawować obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie dla dobra miasta i jego mieszkańców”

Wojciech Osiecki

Klub: Wspólny Lubartowska

Funkcje i komisje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Wiceprzewodniczący

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa – Przewodniczący

 Komisja Rewizyjna – Wiceprzewodniczący

Liczba głosów: 101 (4,27%)

Miejsce pracy: Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki

Kontakt: wojtek_os@poczta.onet.pl

Deklaracje wyborcze:

Razem z żoną Katarzyną wychowuje dwóch synów: Aleksandra i Nikodema. Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa.

Przedkładał szereg projektów związanych z poprawą zamieszkiwania na os. Kopernika, w tym te dotyczące remontu chodnika wzdłuż ul. Kopernika, odwodnienie ul. Kopernika, czy budowy nowego przy ul. Polesie, jak i wspierał, w ramach Budżetu Obywatelskiego, projekt budowy kolejnego chodnika do SP nr 4.

Sprzeciwiał się podwyżce opłat za śmieci, wodę i kanalizację.

„Bez czynnego udziału mieszkańców naszego osiedla nie uda nam się wygrać tak ważnych dla nas projektów, a nasze dzieci będą brnąć w błocie idąc do szkoły.”

Grzegorz Siwek

Klub: Prawo i Sprawiedliwość

Funkcje i komisje:

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Liczba głosów: 223 (9,43%)

Miejsce pracy: Działalność gospodarcza — właściciel firmy

Kontakt: gsiwek@wp.pl/ +48 604 093 676

Deklaracje wyborcze:

Wspieranie koncepcji budowy drogi wschodniej jedynie, jako ulicy lokalnej.

Kontynuacja budowy kompleksu sportowego na ul. Parkowej.

Stworzenie Centrum Kultury poprzez połączenie instytucji LOK, Muzeum Regionalnego i Biblioteki, jako ośrodka inicjującego i wspierającego kulturę naszego regionu.

Rozbudowa osiedla Ogrody, kontynuacja budowy i remontów dróg oraz chodników (w tym: ul. Olchowa, ul. Ogrodowa).

Utwardzenie „Alei Lipowej”, wykonanie ścieżki rowerowej nad Wieprz.

Zmiana przeznaczenia posesji przy ul. Kościuszki poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych obecnie obiektów.

Kontynuacja polityki niskoemisyjnej. Wykorzystanie gazu ziemnego lub ciepła z PEC do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na osiedlu Kopernika.

Zwiększenie ilości koszy na śmieci.

Remont ulicy Polesie i ulic o nawierzchni żużlowo-asfaltowej na osiedlu Kopernika.

Rewitalizacja pasa zieleni między ul. Lotników, a ul. Kopernika za SP4.

Rewitalizacja chodników na ul. Kopernika.

Budowa ulicy pomiędzy ul. Śliwińskiego, a ul. Wierzbową.

Zabieganie o rozszerzenie opieki świetlicowej dla uczniów klas 4-6.

Krzysztof Żyśko

Klub: Prawo i Sprawiedliwość

Funkcje i komisje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

– Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna

Liczba głosów: 162 (6,85%)

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Lubartowie — Inspektor

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

Wspieranie koncepcji budowy drogi wschodniej jedynie, jako ulicy lokalnej.

Kontynuacja budowy kompleksu sportowego na ul. Parkowej.

Stworzenie Centrum Kultury poprzez połączenie instytucji LOK, Muzeum Regionalnego i Biblioteki, jako ośrodka inicjującego i wspierającego kulturę naszego regionu.

Rozbudowa osiedla Ogrody, kontynuacja budowy i remontów dróg oraz chodników (w tym: ul. Olchowa, ul. Ogrodowa).

Utwardzenie „Alei Lipowej”, wykonanie ścieżki rowerowej nad Wieprz.

Zmiana przeznaczenia posesji przy ul. Kościuszki poprzez zagospodarowanie niewykorzystanych obecnie obiektów.

Kontynuacja polityki niskoemisyjnej. Wykorzystanie gazu ziemnego lub ciepła z PEC do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na osiedlu Kopernika.

Zwiększenie ilości koszy na śmieci.

Remont ulicy Polesie i ulic o nawierzchni żużlowo-asfaltowej na osiedlu Kopernika.

Rewitalizacja pasa zieleni między ul. Lotników, a ul. Kopernika za SP4.

Rewitalizacja chodników na ul. Kopernika.

Budowa ulicy pomiędzy ul. Śliwińskiego, a ul. Wierzbową.

Zabieganie o rozszerzenie opieki świetlicowej dla uczniów klas 4-6.

Okręg nr 3

ulice: Aleje 1000-lecia, Annoborska, Armii Hallera, Armii Krajowej (strona nieparzysta), Bł. Ojca Honorata Koźmińskiego, Bolesława Prusa, Cmentarna, Czwartaków, Jana Pawła II (nr 4 i 6), Józefa Bema, Klemensa Junoszy Szaniawskiego, Kolejowa, Kozłowiecka, Krańcowa, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Księcia Józefa Poniatowskiego, Kwiatowa, Legionów, Lubelska (strona parzysta), Mikołaja Reja, Mostowa, Nowodworska, Obywatelska, Piękna, Pocztowa, Powstańców Warszawy, Przechodnia, Przemysłowa, Różana, Rynek I (strona nieparzysta), Składowa, Słoneczna, St. Żeromskiego, Stanisława Moniuszki, Targowa, Wandy Śliwiny, Wąska, Władysława Broniewskiego, Wrzosowa, Wspólna, Zachodnia, Żołnierska

Jacek Bednarski

Klub: Wspólny Lubartów

Funkcje i komisje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych – Przewodniczący

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa – Wiceprzewodniczący

Liczba głosów: 54 (2,51%)

Miejsce pracy: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, Pedagog szkolny

Kontakt: bedzioo@o2.pl/ 665-021-425

Deklaracje wyborcze:

Żonaty, ojciec dwóch córek, urodzony w Lubartowie. Tutaj dorastał, chodził do szkoły i założył rodzinę.

Pedagog, menadżer, ważną częścią jego życia jest działalność społeczna, założyciel Stowarzyszenia Sąsiedzi, organizator wielu imprez i działań.

Autor projektu budowy parkingu na os. Ks. J. Popiełuszki z Budżetu Obywatelskiego.

„Przez ostatnie cztery lata, mimo że nie byłem radnym angażowałem się w życie Lubartowa. Efektem było ogromne zwycięstwo z projektem budowy parkingu (os. Ks. J. Popiełuszki z Budżetu Obywatelskiego – przyp. red.) Niestety władze Lubartowa nie wsłuchują się w głos mieszkańców, zmieńmy zatem władze i wymieńmy skład Rady Miasta, tak, by usłyszano prawdziwe problemy Lubartowian.”

Maria Kozak

Klub: Prawo i Sprawiedliwość

Funkcje i komisje:

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Liczba głosów: 158 (7,35%)

Miejsce pracy: emeryt

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejowych.

Zaadaptowanie budynku przy ul. Mikołaja Reja na Dom Seniora.

Budowa oświetlenia na nowopowstałych uliczkach osiedlowych oraz modernizacja istniejącego nieekonomicznego oświetlenia na energooszczędne źródła światła na przykład LED.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy dworcu kolejowym.

Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym.

Budowa wiat przystankowych.

S-19 – obwodnica Miasta Lubartów, dopilnujemy budowę skrzyżowań bezkolizyjnych oraz dróg serwisowych-lokalnych, łączących węzły na całej długości.

Pozyskanie i zagospodarowanie terenów kolejowych pod Mieszkanie+, drogi i ścieżki pieszo-rowerowe.

Elżbieta Mizio

Klub: Prawo i Sprawiedliwość

Funkcje i komisje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego – Przewodnicząca

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Liczba głosów: 142 (6,60%)

Miejsce pracy: II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie — nauczyciel

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż torów kolejowych.

Zaadaptowanie budynku przy ul. Mikołaja Reja na Dom Seniora.

Budowa oświetlenia na nowopowstałych uliczkach osiedlowych oraz modernizacja istniejącego nieekonomicznego oświetlenia na energooszczędne źródła światła na przykład LED.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy dworcu kolejowym.

Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym.

Budowa wiat przystankowych.

S-19 – obwodnica Miasta Lubartów, dopilnujemy budowę skrzyżowań bezkolizyjnych oraz dróg serwisowych-lokalnych, łączących węzły na całej długości.

Pozyskanie i zagospodarowanie terenów kolejowych pod Mieszkanie+, drogi i ścieżki pieszo-rowerowe.

Jan Ściseł

Klub: Wspólnota Lubartowska

Funkcje i komisje:

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Liczba głosów: 203 (9,44%)

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach — nauczyciel

Kontakt: scijan@interia.pl

Deklaracje wyborcze:

Żonaty, 2 synów. Radny czterech ostatnich kadencji. Społecznik, regionalista, miłośnik przyrody i czystego środowiska. Propagator sportu i czynnego wypoczynku. Od 26 lat nauczyciel w ZSP w Niemcach. Współorganizator form integracji dla dzieci niepełnosprawnych. Współinicjator referendum w sprawie przyszłości placu po pomniku. Funkcję Radnego sprawowałem odpowiedzialnie, rzetelnie,  uczciwie i z zaangażowaniem. W głosowaniach kierowałem się wspólnym dobrem i własnym sumieniem. Miałem odwagę powiedzieć „NIE” gdy zagrożony był interes wyborców. Praca społeczna to dla mnie honor i wyróżnienie .Kontakty z Państwem pozwalają dostrzec otaczające nas problemy. Zobowiązuję się je rozwiązywać. Jestem w stanie udźwignąć ciężar obowiązków i odpowiedzialność za sprawy publiczne.

Jacek Tomasiak

Klub: Wspólny Lubartów

Funkcje i komisje:

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych – Wiceprzewodniczący

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Liczba głosów: 382 (17,77%)

Miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, Prezes Zarządu

Kontakt: mikull@wp.pl/ 81-85-44-615

Dyżur radnego: Urząd Miasta Lubartów poniedziałki 15:30-16:30 pok. 105

Deklaracje wyborcze:

Lat 41, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz UMCS „Prawo i Administracja”

Od 2006 r. prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Pracował w Sejmie. Przewodniczący Rady Miasta. Przewodniczący Rady Unii Spółdzielców RP. Aktywny radny.

Zrewitalizował osiedla spółdzielcze, ale także zadbał o remont tych, którymi zarządza miasto. Na jego wniosek dokonano remontu parkingu przy byłym biurowcu huty. Dzięki jego zaangażowaniu udało się wyremontować ul. Krańcową, a razem z mieszkańcami tej ulicy walczył o budowę kanalizacji. Razem z klubem Wspólny Lubartów forsował pomysł dopłat (obniżki opłat) do śmieci. Niestety większość radnych była przeciw.

„Nasz klub ostrzegał przed wieloma błędnymi decyzjami. Nikt nas nie słuchał. Dzisiaj mieszkańcy domków płacą 12 zł za śmieci, ścieki zdrożeją aż o 36%, a znaczna część mieszkańców nie może rewitalizować działek pod ich blokiem czy domkiem w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ten ostatni nie jest zresztą realizowany przez władze. Tymczasem są pieniądze (kosztorys opiewa na 500 tys. zł) na remont fontanny, czy sadzenie krzaczków w parku. Razem możemy to zmienić, dlatego proszę Państwa o głos.”

Okręg nr 4

ulice: 1 Maja, Ametystowa, Bursztynowa, Chabrowa, Cicha, Hutnicza, Krzywe Koło (nr: 34, 34B, 34C), Księdza Jerzego Popiełuszki, Lawendowa, Lubelska (strona nieparzysta od nr 45 do końca), Ludwika Stanisława Licińskiego, Łąkowa, Makowa, Piaskowa, Polna, Rubinowa, Rumiankowa, Szafirowa, Szkolna, Turkusowa, Wschodnia, Zielna

Robert Błaszczak

Klub: Wspólnota Lubartowska

Funkcje i komisje:

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Liczba głosów: 169 (5,73%)

Miejsce pracy: Bank Spółdzielczy w Lubartowie, Inspektor d.s. bezpieczeństwa i administracji

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

Wiek: 45 lat | Wykształcenie: wyższe | Praca: Bank Spółdzielczy w Lubartowie

Radny trzech kadencji Rady Miasta Lubartów:

V kadencja 2006 – 2010

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Komisja Budżetowa

VI kadencja 2010 – 2014

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

VII kadencja 2014 – 2018

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska.

Komisja Porządku Publicznego i Spraw Społecznych

Teodor Czubacki

Klub: Wspólny Lubartów

Funkcje i komisje:

Komisja Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Komisja Rewizyjna – Przewodniczący

Liczba głosów: 203 (6,89%)

Miejsce pracy: SP ZOZ w Lubartowie, SP ZOZ WPR w Lublinie — Starszy pielęgniarz dyplomowany

Kontakt: teodorczubacki@tlen.pl/ 502220531

Deklaracje wyborcze:

Lat 43, syn Dawid, żona Iwona, wykształcenie – wyższe.

Pracuje – SP ZOZ Lubartów oraz SP ZOZ WPR Lublin. Członek Rady Nadzorczej SM w Lubartowie. Przewodniczący Komitetu Społecznego na rzecz budowy „drogi wschodniej” jako drogi lokalnej.

Członek Sądu w OIPiP w Lublinie w latach 2011-1015. Walczył o budowę chodnika przy ul Łąkowej, składając odpowiedni wniosek do Budżetu Obywatelskiego.

W Radzie Miasta chciałbym kontynuować prace nad Drogą Wschodnią, gdzie jako Przewodniczący Komitetu Społecznego udało nam się razem z mieszkańcami wprowadzić wiele regulacji uchwałodawczych mających na celu zmianę kategorii drogi z „Obwodnicy” na drogę „Lokalną” a także zakaz wjazdu samochodów ciężarowych przez nasze osiedle.

Byłem też wnioskodawcą w budżecie obywatelskim, budowy chodnika przy ul. Łąkowej , który to projekt przy współpracy z mieszkańcami dostał pozytywną rekomendację Urzędu Miasta i jest już realizowany w ramach programu operacyjnego mobilny LOF, wraz ze ścieżką rowerową łącząca ul .Łąkową i ul. Piaskową z miastem.

Należą się też podziękowania mieszkańcom ul. Szafirowej , którzy to brali czynny udział w pracach nad propozycją wykupu odnogi ul Szafirowej , co w moim przekonaniu jest koniecznością .

Byłem też reprezentantem mieszkańców ul. Bursztynowej , Ametystowej i Rubinowej, gdzie razem składaliśmy wnioski o utwardzenie tych ulic i możliwość zamontowania lamp ulicznych. Częściowo wnioski zostały zrealizowane.

Uczestniczyłem też czynnie w pracach nad zmianą decyzji Urzędu Miasta dotyczącej likwidacji Przedszkola nr 4 przy ul. Mickiewicza , a utworzeniu żłobka z prawdziwego zdarzenia przy ul. Reja

Deklaruję zaangażowanie w pracę na rzecz budowy placów zabaw na osiedlu Jacek i Łąkowa.

Jako Członek Rady Nadzorczej SM w Lubartowie, wraz z Zarządem podjęliśmy decyzję o pełnej termomodernizacji Osiedla Ks. Jerzego Popiełuszki. Zostały też wprowadzone obniżki czynszu, oraz składek na fundusz remontowy w blokach już wyremontowanych.

Grzegorz Gregorowicz

Klub: Wspólny Lubartów

Funkcje i komisje:

Komisja Budżetowa i Inicjatyw Gospodarczych

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Liczba głosów: 302 (10,25%)

Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Lubartów, Oddział Międzyrzec Podlaski, Dyrektor Oddziału

Kontakt: gregorowiczg@wp.pl/ Fb: Grzegorz Gregorowicz

Deklaracje wyborcze:

Rodowity Lubartowianin – zam. ul. Ks. J. Popiełuszki – żonaty, czworo dzieci. Wykształcenie wyższe, politechniczne . Politechnika Lubelska i podyplomowe UMCS . prawo gospodarcze.

Praca:

Technolog, k-k sekcji techn., z-ca dyr. Unitra Lubartów,

Prezes Zarządu PPUH Parster Parczew, lata 1997-2004.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A, z-ca dyr., a następnie prezes spółki zależnej i dyrektor oddziału, lata 2004-obecnie.

Działalność publiczna i samorządowa:

Działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela lata 1977-1980 (status osoby represjonowanej z powodów politycznych w rozumieniu m.in. ustawy o IPN).

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, lata 1990-1997.

Przewodniczący Rady Powiatu Lubartowskiego, lata 2006-2010.

Radny Rady Miasta Lubartów, lata 2014-obecnie.

Program wyborczy dla okręgu nr 4 w Lubartowie:

Remont i modernizacja ciągów ulicznych w okręgu nr 4.

Budowa parkingów i poprawa bezpieczeństwa lokalnego.

Działania na rzecz stabilizacji cen mediów i gospodarki śmieciowej w drodze konsolidacji i połączenia spółek miejskich, co zwiększy ich zdolność kapitałową, obniży koszty stałe i poprawi sprawność działania.

Wypracowanie nowej polityki przestrzennej, ekonomicznej i społecznej we współpracy z gminą wiejską Lubartów, która zapewni rozwój gospodarczy i przestrzenny miastu Lubartów.

Anna Kuszner

Klub: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Funkcje i komisje:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Przewodnicząca

Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Komisja Rewizyjna

Liczba głosów: 114 (3,87%)

Miejsce pracy: Dyrektor w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie

Kontakt: annakuszner@wp.pl

Deklaracje wyborcze:

Zmiany są nieodłączną częścią naszego życia. Zmieniają się ludzie i ich zachowania, ale też zmienia się miasto i potrzeby jego mieszkańców. Atmosfera towarzysząca zmianom zależy od nas wszystkich.

Dla mnie istotną rzeczą jest umiejętność aktywnego słuchania i rozpoznawania potrzeb, dlatego też stawiam na dialog społeczny i będę wspierała powstanie Młodzieżowej Rady Miasta oraz działalność istniejącej już Rady Seniorów. Szybkie tempo życia powoduje zagłuszenie dialogu oraz skracanie i spłycanie kontaktów, zwłaszcza pokoleniowych. Utrwalane stereotypy i brak „pozytywnej” przestrzeni do spotkań tworzą bariery, które zamierzam pokonać.

Na sercu leży mi również dobro osób chorych i niepełnosprawnych. Jest to grupa społeczna, która potrzebuje specjalistycznego i systematycznego wsparcia. Moim celem będzie tworzenie warunków do podnoszenia standardów pracy dla organizacji działających na rzecz osób wykluczonych czy zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zatroszczę się o najmłodszych mieszkańców Lubartowa wspierając inicjatywy mające na celu m.in. dofinansowanie przedszkoli oraz tworzenie żłobków, które będą wspierały rozwój naszych najmłodszych obywateli. Młode mamy będą zaś mogły wrócić bez obaw do pracy.

Lubartów potrzebuje zmian. Młodych, otwartych i zdecydowanych ludzi, którzy zrealizują przedsięwzięcia, na które mieszkańcy tak długo czekają.

Beata Pasikowska

Klub: Prawo i Sprawiedliwość

Funkcje i komisje:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja Rewizyjna

Liczba głosów: 249 (8,45%)

Miejsce pracy: TEAM International Poland, Sp. z o.o. Stanowisko: HR/Recruitmen Manager

Kontakt:

Deklaracje wyborcze:

Wspieranie koncepcji drogi wschodniej jedynie jako ulicy lokalnej.

Renowacja chodników na ul. Cichej, Hutniczej, Łąkowej oraz Lubelskiej od ronda przy Biedronce do Stacji BP.

Utwardzenie, oświetlenie i odwodnienie nowych ulic przy ul. Łąkowej.

Renowacja asfaltu na fragmencie ulicy Piaskowej do Lubelskiej – ok. 50m i renowacja starej części chodnika.

Zmniejszenie prędkości na ul. Piaskowej do 40km.

Doprowadzenie studzienek kanalizacyjnych w ok. ulicy Wschodniej w trójkącie ul. Łąkowa-Piaskowa-Hutnicza.

Promowanie powstania obiektu sportowo-rekreacyjnego stale otwartego dla dzieci i młodzieży osiedla/okręgu.

Wspieranie koncepcji utworzenia przedszkola w ramach struktury SP3.

Wspieranie rozwoju infrastruktury i oferty edukacyjnej SP3 oraz MOSIR poprzez promowanie projektów unijnych pisanych przez urzędników miasta na rzecz szkoły/MOSIR.

Dbanie o czystość ulic i osiedli poprzez zwiększenie ilości śmietników i efektywne sprzątanie ulic.

Jacek Tchórz

Klub: Wspólny Lubartów

Funkcje i komisje:

Komisja Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji

Liczba głosów: 231 (7,84%)

Miejsce pracy: Właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców JAZEK

Kontakt: jacektchorz@wp.pl

Deklaracje wyborcze:

Szczęśliwy ojciec Kingi, Krzysia i Ady. Od 12 lat prowadzi własną szkołę nauki jazdy.

W minionej kadencji Rady Miasta Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, gdzie pracuje w komisji GZM. Przez cały okres swoje społecznej pracy czynnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa na ulicach Lubartowa. Liczne interpelacje radnego doprowadziły do zmian na kilku lubartowskich drogach.

„Lubartów to wciąż miasto, gdzie piesi czują się jak na torze przeszkód. Razem z kolegami ze Wspólnego Lubartowa wielokrotnie przedkładaliśmy projekty rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Niestety władz nie były tym zainteresowane dlatego czas na nowe otwarcie, czas na burmistrza i Radę Miasta, dla której bezpieczeństwo obywateli będzie priorytetem.”

Programy wyborcze komitetów wyborczych biorących udział w wyborach samorządowych w Lubartowie

Kadencja 2018-2023

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości:

Specjalna Strefa Ekonomiczna – patrzmy w przyszłość!

Aktywna promocja gospodarcza miasta – wiemy jak, wiemy z kim!

Lobbowanie w kierunku przyspieszenia budowy infrastruktury drogowej na odcinku S19 Lubartów-Lublin – z tym nam po drodze!

Utrzymanie i rozwój połączeń kolejowych – kolej na to!

Wsparcie programu „Mieszkanie+” z wykorzystaniem terenów PKP – wspólnymi siłami!

Ulica Wschodnia jedynie lokalna – Nic więcej!

Maksymalne wykorzystanie rządowych programów „Czyste powietrze”, „Ciepły dom” – To jest to!

Uruchomienie ogólnomiejskiego „Centrum Aktywności Seniora” – pamiętamy o Was!

Szafka dla każdego dziecka w szkole – to ważne!

Budowa i rozwój przyszkolnych siłowni – w nas moc!

Rozwój ścieżek rowerowych – da się!

Zbudowanie ścieżki edukacyjnej „Szlakiem przeszłości Lubartowa” – nie zapominamy.

Budżet obywatelski – to trzeba dopracować!

Komunikacja miejska łącząca osiedla i kluczowe punkty w mieście – Bezpłatna? Czemu nie!

Rewitalizacja parku miejskiego – niech będzie ładny!

„Maluch – Starszak” opieka żłobkowa i przedszkolna dla każdego dziecka – inwestycja w przyszłość.

Program Wyborczy KWW Wspólny Lubartów

Ograniczenie bezrobocia

 1. Stworzenie warunków wzrostu inwestycji i zachęcanie inwestorów poprzez ulgi podatkowe.
 2. Pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje.
 3. Nawiązywanie kontaktów w ramach miast partnerskich. Wdrożenie w życie programu promocji miasta i regionu, jako cel priorytetowy.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli

 1. Remont i rozbudowa sieci monitoringu – 13 kamer to zdecydowanie za mało.
 2. Wprowadzenie całodobowego nadzoru nad miejskim monitoringiem, a nie tak jak jest to obecnie od g. 7.30 do 15.30.
 3. Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego m.in. takich jak bezpieczne przejścia dla pieszych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1. Zmniejszenie opłat za śmieci: nie więcej niż po 6 zł od osoby.
 2. Obniżenie opłat za ciepło z PEC oraz za wodę i ścieki.
 3. Odśnieżone Lubartowskie ulice.
 4. Dokończenie gazyfikacji miasta.
 5. Budowa parkingów na osiedlach, w tym z Budżetu Obywatelskiego.
 6. Remont już istniejących skwerów i placów zabaw.
 7. Budżet obywatelski dla wszystkich mieszkańców, a nie tylko dla wybranych.
 8. Głęboka reforma Związku Komunalnego i Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
 9. Zwiększenie częstotliwości odbioru, papieru i innych śmieci.
 10. Edukacja ekologiczna.

Oświata i wychowanie

 1. Partycypacja miasta w zwiększeniu kosztów na zajęcia pozalekcyjne.
 2. Gruntowna reforma zasad finansowania sekcji sportowych w Lubartowie.
 3. Rozwój społeczeństwa informatycznego (tani dostęp do internetu).
 4. Partycypacja gminy wiejskiej Lubartów w kosztach utrzymania sieci szkół, w których pobierajš naukę dzieci wiejskie.
 5. Pomoc w dożywianiu dzieci z biednych rodzin.
 6. Zapewnienie opieki dzieciom w wieku przedszkolnym oraz organizacja półkolonii w okresach wakacyjnych, a w zimie sztucznego lodowiska.
 7. Utworzenie żłobka na ul. Reja po byłej filii SP nr 1.

Infrastruktura miejska, budownictwo, transport

 1. Uregulowanie zasad funkcjonowania miejskiej komunikacji.
 2. Poprawa bezpieczeństwa na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach poprzez odpowiednią sygnalizację i oznakowanie.
 3. Budowa obiektu sportowego dla potrzeb miejskich klubów sportowych.
 4. Modernizacja istniejących ulic, utwardzenie ulic gruntowych oraz budowa parkingów miejskich oraz chodników.
 5. Rozwój budownictwa socjalnego i pozyskiwanie mieszkań dających się adoptować na cele socjalne.
 6. Powrót handlu na plac w centrum miasta.
 7. Wspieranie akcji uwłaszczenia (mieszkań spółdzielczych i komunalnych).
 8. Odejście od obecnie praktykowanego zadłużania miasta.
 9. Skomunikowanie ul. Lubelskiej z przystankiem przy Szpitalu Powiatowym (ul. Cicha).
 10. System roweru miejskiego.
 11. Rozwój miasta poprzez łączenie Lubartowa z sąsiednimi miejscowościami.
 12. Budowa prawdziwego stadionu w wyrobisku po kopalni piasku.
 13. Basen otwarty przez cały rok.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

 1. Wprowadzenie Karty Seniora.
 2. Modernizacja amfiteatru miejskiego.
 3. Powrót do Sylwestra w centrum Lubartowa.

Służba zdrowia

 1. Wypracowanie wspólnego planu z gminami powiatu lubartowskiego odnośnie strategii utrzymania szpitala.

Program Wyborczy KWW Wspólnota Lubartowska

1. Utworzymy sieć komunikacji miejskiej – dzięki niej dojedziesz do miejsc ważnych dla Ciebie.

2. Zadbamy o aktywną politykę senioralną:

– wesprzemy Cię w opiece nad bliską osobą,

– stworzymy Dzienny Dom Seniora,

– utworzymy sieci klubów seniora.

3. Doprowadzimy do powstania żłobka z prawdziwego zdarzenia:

– stworzymy miejsce, gdzie maluchy będą miały profesjonalną opiekę,

– doprowadzimy w porozumieniu z rodzicami do powstania żłobka.

4. Jak zawsze będziemy wspierać lokalną przedsiębiorczość poprzez:

– promowanie lokalnych produktów,

– wspieranie w promocji lokalnych przedsiębiorców.

5. Pozyskamy kolejnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy poprzez:

– pozyskiwanie terenów pod nowe inwestycje.

6. Urealnimy zasady funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego poprzez:

– przekazanie kompetencji komisji do podejmowania decyzji (komisja będzie posiadała uprawnienia do weryfikacji kosztorysu).

7. Zadbamy o drogi i chodniki w mieście – jest to do zrealizowania w trakcie jednej kadencji.

8. Dokończymy budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Parkowej.

9. Poprawimy stan bazy sportowej przy miejskich szkołach (m.in. budowa hali sportowej przy II LO).

10. Zadbamy o ekologię i ochronę środowiska. Poprzez nadzorowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej dążymy do:

– racjonalizacji systemu gospodarowania odpadami,

– promowania działań ukierunkowanych na segregowanie, odzysk odpadów i wtórne ich zagospodarowanie, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie opłaty ponoszonej przez mieszkańców,

– dbałości o tereny zielone, prowadzenie nowych nasadzeń, pielęgnację drzewostanu.

11. Utworzymy forum młodzieży lubartowskiej, żeby młodzież mogła decydować o sprawach naszego miasta.

12. Zadbamy o rozwój kultury i turystyki w mieście:

– poprawimy jej ofertę dla mieszkańców i gości oraz pochwalimy się nią na zewnątrz.

13. Sprawimy, że Lubartów będzie identyfikowalny w Polsce:

– zbudujemy jego markę, nadamy naszemu miastu tożsamość.